நோக்கம்  (Vision)
கசடற கற்க.
இந்துறை விமா்சன சிந்தனை, திறமையான தகவல் தொடா்பு, படைப்பாற்றல் மற்றும் கலாச்சார விழிப்புணா்வு ஆகியவற்றின் மூலம் பாதுகாப்பான, அணுகக்கூடிய மற்றும் மலிவு கற்ற கற்கும் சமூகத்தில் தனிப்பட்ட தொழில் முறை வெற்றிகளை ஊக்குவிக்கிறது.

 

சேவை  (Mission)
தமிழால் இனணவோம்

  • தமிழ்த்துறை ஒரு பாதுகப்பான, நட்பான, அணுகத்தக்க சூழலலையும் அனைத்து மாணவா்களும் சமூக உறுப்பினா்களும் தங்கள் கல்வி, வாழ்க்கை மற்றும் கலாச்சார வளா்ச்சியை மேம்படுத்தலாம்.

 

  • சர்வதேச மற்றும் பன்முகக் கலாச்சார பயன்பாடுகளுடன் பாடத்திட்டதின் மூலம் உலகளாவிய கண்ணோட்டத்தை வளா்க்க மாணவா்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்குதல்.

 

  • அனைத்து மாணவா்களின் அறிவாா்ந்த மற்றும் தனிப்பட்ட வளா்ச்சிக்கான ஆதரவளிக்கும் சேவைகள், ஆளுமைக்கு உட்படுத்த வாய்ப்புகள் உள்ளன